Tháng

Thánh Lễ

Địa điểm

Chầu MTC

1

Chúa nhật 28.01, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Ste-Thérèse (FR)
Cha Long

*

2

Thứ bảy 17.02, 15g: Thánh Lễ mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn

St-Etienne (Belfaux)
Cha Thanh
Cha Bề Trên

3

Thứ sáu 22.03, 20g - Chúa nhật 24.03: Cấm phòng Mùa Chay
Chúa nhật 24.03, 10g: Lễ Lá

Thứ sáu 29.03, 15g: Thứ sáu Tuần Thánh (Cha Thanh)
Chúa nhật 31.03, 15g: Đại Lễ Phục Sinh (Cha Bề Trên)

Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)

Ste-Thérèse (Fribourg)

4

Chúa nhật 28.04, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Ste-Thérèse (FR)

*

5

Thứ bảy 25.05, 15g30: Kiệu Đức Mẹ La Vang

Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)

6

Chúa nhật 30.06, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Ste-Thérèse (FR)

*

7

Thứ bảy 20.07, 18g30, chung với CĐ địa phương

Kirche Plasselb

8

Chúa nhật 25.08, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Chúa nhật 25.08: Giáo đoàn & Giáo xứ Micae Nguyễn Huy Mỹ hành hương Einsiedeln (dự trù)

Ste-Thérèse (FR)

 Einsiedeln

*


9

Chúa nhật 29.09, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Ste-Thérèse (FR)

*

10

Thứ bảy 12.10, 15g: Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam

St-Etienne (Belfaux)

11

Thứ sáu 01.11, 15g: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Ste-Thérèse (FR)

12

Chúa nhật 08.12, 15g: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội

Thứ bảy 14.12, 15g: Đại Lễ mừng Chúa Giáng Sinh

Ste-Thérèse (FR)

St-Etienne (Belfaux)

*

01/25

Chúa nhật 26.01, 15g: Thánh Lễ hàng tháng

Ste-Thérèse (FR)

*

02/25

Thứ bảy 08.02, 15g: Thánh Lễ mừng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ

St-Etienne (Belfaux)