TIN TỨC & SỰ KIỆN

BÀI VIẾT & PHÓNG SỰ

Bài viết & phóng sự các dịp lễ hoặc sự kiện trọng đại ...

Xem ...

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

(Mt 5, 3-7)