Tĩnh Tâm Mùa chay 2018 ………….

Tĩnh Tâm Mùa chay 2018 ………….

Tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo Đoàn
Từ chiều thứ sáu 23.03 đến sau bữa cơm trưa Chúa Nhật Lễ lá 25.03.2018, tại Đan viện xitô Thánh mẫu Fatima tại Orsonnens (Thụy sĩ), do Cha Hoàng Vinh O.P. giảng phòng với đề tài: « Những cuộc ra đi và/hay những cuộc trở về » …