Mục vụ tháng 07 & 08/2020

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Tháng 7 : không có lễ trong cộng đoàn
 • Thứ bảy 15.08, 10g 45: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Ste-Ursule (Fribourg), nếu được sự cho phép của nhà dòng (lý do dịch Covid-19).
 • Thứ bảy 15.08, 14g30 : Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Ste-Thérèse (Fribourg), do Cha Giuse Phạm Minh Văn chủ tế. Kính mời toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ. Xin vui lòng tuân thủ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của chính quyền và giáo phận.

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne
Tháng 8 : nghỉ hè

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Không có chầu mình Thánh Chúa trong tháng 7 và 8
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 04.07, lúc 19g, nhà A.C Mai Tự Do (Bà Đỗ Văn Khoát), Rte de Fribourg 20, 1754 Avry-sur-Matran
 • Chúa nhật 23.08,  Thánh lễ mừng 40 năm thành lập hội.

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Tháng 7: không có  Thánh lễ, đọc kính và chầu Thánh thể
 • Chúa nhật 09.08: Thánh Lễ  Cộng Đoàn  
  • 14g45   Đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa
  • 15g15   Tập hát – Xưng tội
  • 16g00   Thánh Lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

 • ĐT nhà: 021.701 01 65
 • ĐT di động: 079.477 19 34
 • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch
  Tháng 8 : nghỉ hè

Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Tháng 7 : không có lễ trong cộng đoàn
 • Thứ bảy 15.08: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ (18 avenue Suisse, 1226 Thônex)
  • 18g00 – Ca Đoàn tập hát
  • 18g30 – Đọc kinh
 • Chúa Nhật 23.08, 11g30: Thánh lễ tại giáo xứ Saint-Maurice, Vieux Chemin de Bernex 8, 1233 Bernex,
  Trong thánh lễ, chị Hà Tiên sẽ được Rửa Tội để trở thành con dân Thiên Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo xin chúc mừng gia đình anh chị Lâm Tiên,  anh chị Niên Thu.  Xin Chúa luôn phù trợ & dẫn dắt chị Hà Tiên trong đời sống Kitô Hữu.
  Sau Thánh lễ có pique-nique của Cộng Đoàn

Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Tháng 7: Không có lễ
 • Chúa nhật 23.08: Thánh Lễ Cộng Đoàn, tại St-Jean
  • 14h00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót
  • 14h30: Tập hát
  • 15h00: Thánh lễ

Mục vụ tháng 07 & 08/2020 …