Cộng Đoàn Công Giáo Vevey mừng Tết Mậu Tuất
Chúa nhật 25.02, tại Grande salle Notre-Dame
o 15h00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
o 15h30: tập hát.
o 16h00: Thánh lễ
Sau thánh lễ chung vui ăn Tết.

Tết Mậu Tuất 2018 Vevey ………