MỤC VỤ THÁNG 03.2018

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ sáu 23.03, 20g đến Chúa nhật 25.03 : Cấm phòng mùa chay, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
  Xin ghi tên nơi Thầy sáu Cung Bính Duyệt, Tél. 026 466 38 76 / 079 517 05 20
 • Chúa nhật 25.03, 10g: Rước Lá & Thánh lễ, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Thứ sáu 30.03, 15g, Thứ sáu Tuần Thánh, St-Justin (Fribourg)
 • Thứ bảy 31.03, 20g, Vọng Phục sinh, St-Justin (Fribourg)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Thứ sáu ngày 02.03, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 10.03, lúc 19g, nhà AC Nguyễn Hữu Nghĩa, Pré de l’Etang 18, 1752 Villars-sur-Glâne

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Tháng 03 : không có Thánh lễ cộng đoàn
 • Thứ Bảy 03.03, 19g15 : Đọc kinh kính Đức Mẹ đầu tháng và chầu mình Thánh Chúa tại nhà thờ St.Joseph
 • Thứ sáu 23.03, 20g đến Chúa nhật 25.03 : Cấm phòng mùa chay, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
  Xin ghi tên nơi Thầy sáu Võ Tiết Cương, Tél. 079 502 88 66
 • Chúa nhật 25.03, 10g: Rước Lá & Thánh lễ, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

 • ĐT nhà: 021.701 01 65
 • ĐT di động: 079.477 19 34
 • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 10.03: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ lúc 18g30 tại 18, avenue Suisse, Thônex
 • Chúa nhật 18.03: Thánh Lễ lúc 15g tại St- François de Sales
 • Thứ sáu 23.03, 20g đến Chúa nhật 25.03 : Cấm phòng mùa chay, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Chúa nhật 25.03, 10g: Rước Lá & Thánh lễ, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Tháng 03 : không có Thánh lễ cộng đoàn
 • Thứ sáu 23.03, 20g đến Chúa nhật 25.03 : Cấm phòng mùa chay, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Chúa nhật 25.03, 10g: Rước Lá & Thánh lễ, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
Mục vụ tháng 03.2018 …………