MỤC VỤ THÁNG 09.2019

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Chúa nhật 15.09, 10g 45: Thánh Lễ Cộng Đoàn, tại nhà nguyện Ste-Ursule (Fribourg).

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Thứ sáu ngày 06.09, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg.
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 07.09, lúc 19g, nhà A.C Nguyễn Văn Tín – Thủy, Les Bossons – 1774 Cousset.

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ bảy 07.09, 19g15: Đọc kinh đầu tháng Kính Đức Mẹ, Chầu Thánh thể tại St. Joseph.
 • Chúa Nhật 15.09: Thánh Lễ Cộng Đoàn, tại nhà thờ St.Joseph
  • 14g45 Đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa
  • 15g15 Tập hát – Xưng tội
  • 16g00 Thánh lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

  • ĐT nhà: 021.701 01 65
  • ĐT di động: 079.477 19 34
  • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 14.09: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ lúc 18g30 tại 18, avenue Suisse, Thônex
  • 18g00 – Ca Đoàn tập hát
  • 18g30 – Đọc kinh
 • Chúa nhật 22.09: Thánh Lễ lúc 15g tại St- François de Sales (Eglise de Chêne)
  • 14g45 – Tập hát
  • 15g00 – Thánh lễ


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Chúa nhật 01.09, Thánh Lễ Cộng Đoàn, nhà thờ St-Jean, Vevey
  • 14h00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót
  • 14h30: Tập hát
  • 15h00: Thánh lễ

Sau thánh lễ là tiệc trà.

Mục vụ tháng 09.2019 …………..