MỤC VỤ THÁNG 10.2019

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ Bảy 05.10, 15g30: Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St-Etienne (Belfaux)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Không có chầu tháng 10.2019.
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 12.10, lúc 19g, nhà bà Hoàng Thị Thẹn, Rte de Bertigny 4 – 1700 Fribourg.


Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Không có Thánh Lễ Cộng Đoàn trong tháng 10
 • Thứ Bảy 05.10, 15g30: Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St-Etienne (Belfaux).
 • Thứ năm 17.10 –  thứ  hai 21.10, Hành  hương  Roma của  Giáo  Đoàn  Thánh Antôn Quỳnh

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

  • ĐT nhà: 021.701 01 65
  • ĐT di động: 079.477 19 34
  • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 05.10, 15g30: Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St-Etienne (Belfaux)
 • Thứ Bảy 12.10: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ (18 avenue Suisse, 1226 Thônex)
 • Thứ năm 17.10 –  thứ  hai 21.10, Hành  hương  Roma của  Giáo  Đoàn  Thánh Antôn Quỳnh
 • Chúa nhật 20.10: Thánh Lễ lúc 15g tại St- François de Sales (Eglise de Chêne)
  • 14g – Tập hát
  • 15g00 – Thánh lễ


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Thứ Bảy 05.10, 15g30: Đại Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St-Etienne (Belfaux)
 • Thứ năm 17.10 –  thứ  hai 21.10, Hành  hương  Roma của  Giáo  Đoàn  Thánh Antôn Quỳnh
 • Không có Thánh Lễ Cộng Đoàn trong tháng 10

* * *

Ngày thể thao Giáo Đoàn

Thi đấu giao hữu Bóng Chuyền 2019

vào ngày thứ bảy 26.10.2019 từ 8g30 giờ  đến 17 giờ

tại Salle de Sport

Chemin des Cleyettes 51, 1726 Farvagny.

Xem trên Google Map

Mục vụ tháng 10.2019 …………..