MỤC VỤ THÁNG 11.2019

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ sáu 01.11, 10g45: Lễ Các Thánh nam nữ, Ste-Ursule (Fribourg).
 • Chúa nhật 17.11, 10g45: Thánh Lễ hàng tháng, Ste-Ursule (Fribourg)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Không có chầu mình Thánh Chúa tháng 11.
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 02.11, lúc 19g, nhà chị Phạm Thị Nga (Liễu), Rte de Schiffenen 12, 1700 Fribourg.

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ Bảy 02.11, 15g: Viếng nghĩa trang Montoi
  18g: Fête des Peuples ( Lễ Các Dân Tộc) tại nhà thờ St.Joseph, Cộng Đoàn sẽ đảm nhiệm phần dâng lễ .
 • Chúa Nhật 10.11: Thánh Lễ Cộng Đoàn
  15g15 Tập hát – Xưng tội
  16g00 Thánh Lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

  • ĐT nhà: 021.701 01 65
  • ĐT di động: 079.477 19 34
  • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 09.11: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ (18 avenue Suisse, 1226 Thônex).
 • Chúa Nhật 17.11: Thánh lễ cộng đoàn tại St-François de Sales
  • 14g – Tập hát
  • 15g00 – Thánh lễ


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Chúa nhật 03.11.2017 tại nhà thờ St-Jean
   • 14h00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót
   • 14h30: Tập hát
   • 15h00: Thánh lễ

  Sau thánh lễ là tiệc trà.

Mục vụ tháng 11.2019 …………