Nhận được hung tin :  

Bác Antôn Trịnh Ngọc Chí
thân phụ của anh Trịnh Quốc Phú
đã ra đi an bình trong Chúa ngày 22.02.2020 tại tư gia, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Genève xin thành kính phân ưu cùng Bác gái, anh chị Phú Kim, hai cháu Đức – Ngân và tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Vua Tình Thương sớm đưa linh hồn bác Antôn, người con trung tín, về hưởng vinh phúc bên Ngài, cùng nâng đỡ, ủi an và thêm sức cho tang gia trước sự ra đi của người thân yêu.

Chương trình đọc kinh và Thánh Lễ an táng:
    – Thứ hai 24/02/2020 : Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Antôn tại nhà nguyện Sainte-Thérèse – Fribourg lúc 19g00     – Thứ ba 25/02/2020  : Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Antôn tại nhà nguyện   Sainte-Thérèse – Fribourg lúc 18g00
    – Thứ tư 26/02/2020  : Thánh Lễ an táng tại nhà thờ Sainte-Thérèse – Fribourg lúc 14g30


Thay mặt CDCGVNGE
Ban Hành Giáo   


Ai Tin ………………………………………..