CẢM TẠ

Gia đình chúng con xin chân thành tri ân

Cha Tuyên úy Giuse Phạm Minh Văn, quí Cha, quí Thày Phó tế, quí Thày, quí Sœurs,

Quí Ông Bà, Anh Chị Em trong Cộng đoàn Công giáo Việt nam tại Thụy sĩ,

Các Ban Hành Giáo : Giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Fribourg, Genève, Lausanne, Vevey,

Toàn thể quí Ông Bà Anh Chị Em họ hàng, thân hữu đã chia buồn, góp lời cầu nguyện cho 

Bà Lê Thị Hoạt

qua đời tại San José CA USA ngày 27.03.2020, hưỏng thọ 89 tuổi

Thay mặt tang quyến tại San José USA và tại Fribourg Thụy sĩ

Cung Hoài Phương

Cảm Tạ …………………………………….