Linh cữu Cha cố Giuse Nguyễn Đức Khoan được quàn tại Chapelle mortuaire, Église de Ste-Thérèse. Thời gian thăm viếng:

 • Thứ tư 11.11.2020 từ 17g đến 21g
 • Thứ năm 12.11.2020 từ 9g đến 21g
 • Thứ sáu 13.11.2020 từ 9g đến 21g
 • Chúa Nhật 15.11.2020 từ 9g đến 21g
 • Thứ hai 16.11.2020 từ 9g đến 14g

Cầu nguyện cho linh hồn Giuse qua ứng dụng Zoom hoặc tại nhà thờ Ste-Thérèse các ngày:

 • Chúa Nhật 08.11.2020, lúc 20g (qua Zoom)
 • Thứ tư 11.11.2020, lúc 19h30
 • Thứ năm 12.11.2020, lúc 19h30
 • Thứ sáu 13.11.2020, lúc 19h30
 • Thứ bảy 14.11.2020, lúc 20g
 • Chúa Nhật 15.11.2020, lúc 19g30

Những ai ở xa có thể tham dự cầu nguyện qua ứng dụng Zoom dưới đây.
Zoom: https://epfl.zoom.us/j/89682102834
Zoom ID: 89682102834

Trân trọng kính mời.

Cầu nguyện cho Cha cố Giuse …