AI TIN

Được tin buồn

Cụ Ông Đôminicô Trần Ngọc Đức,

thân phụ anh Trần Ngọc Khánh

đã được Chúa thương gọi về ngày Chúa nhật 04.07.2021, tại Nha trang, Việt nam, hưởng thọ 97 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng anh Khánh và toàn thể tang quyến tại Việt nam.

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót dẫn đưa linh hồn cụ ông Đôminicô sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên thánh nhan Ngài.

Ai tin ………………………………………..