AI TIN

Được tin buồn

Bà Anna Nguyễn Huỳnh Ngọc Đỏ,

đã được Chúa thương gọi về ngày Chúa nhật 07.11.2021, tại bệnh viện Tafers, Fribourg, hưởng thọ 69 tuổi.

  • Thánh lễ cầu hồn: thứ ba 09.11.2021, lúc 19g
  • Thánh lễ an táng và tiễn biệt: thứ tư 10.11.2021, lúc 14g30

Địa điểm: nhà thờ St-Paul (Schoenberg), Fribourg
Chủ tế : Cha Simon Huỳnh Văn Thời

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng ông Nguyễn Văn Khoa và các con, cháu, cùng anh, chị, em và toàn thể thân bằng quyến thuộc tại Thụy sĩ, Pháp, Việt nam, …

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót dẫn đưa linh hồn bà Anna sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên thánh nhan Ngài.

Ai tin ………………………………………..