AI TIN

Được tin buồn

Cụ Ông Giuse Lê Đình Khán

thân phụ của:
anh Lê Đình Tuấn, chị Lê Thanh Thủy và chị Lê Thanh Lan

đã phó dâng linh hồn cho Chúa vào lúc 8g30, ngày 03 tháng 03 năm 2022, tại Huế, Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng gia đình anh Tuấn, gia đình chị Thủy và gia đình chị Lan cùng toàn thể tang quyến tại Việt nam.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn Giuse sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.


Ai tin ………………………………………..