PHÂN ƯU

Nhận được tin

Anh Phêrô-Phanxicô Nguyễn Văn Duệ

đã được Chúa gọi về ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại Fribourg, Thụy sĩ, hưởng thọ 66 tuổi.

Cộng đoàn Công giáo Việt nam tại Fribourg xin thành kính phân ưu và chia buồn với toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng nhân từ hay thương xót sớm đón nhận linh hồn Phêrô-Phanxicô về hưởng vinh phúc trên thiên đàng.


Ai tin ………………………………………..