AI TIN

Được tin buồn

Cụ Nam Thanh

Thân phụ của cô Hoài Phương và nhạc phụ của Thầy Phó tế Cung Bỉnh Duyệt

Đã qua đời ngày 16.09.2023 tại San José, California, USA, hưởng thọ 93 tuổi.

Cộng đoàn Công Giáo Fribourg thành kính phân ưu cùng cô Hoài Phương và Thầy Sáu Duyệt cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện xin cho hương hồn của người quá cố mau về bến cõi vĩnh hằng bình yên.

Ai Tin …………………………………