AI TIN

Được tin buồn

Chị Nguyễn Thái Hoa

Đã qua đời ngày 03.11.2023 tại Biel/Bienne, Thụy sĩ, hưởng dương 49 tuổi.

Cộng đoàn Công Giáo Fribourg thành thật chia buồn và phân ưu cùng anh Nguyễn Hữu Phong và các cháu Han, Joni, Angela, Michel và Sophie và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin cho hương hồn của người quá cố mau về bến cõi vĩnh hằng bình yên.


Địa chỉ nhà quàn và tang lễ:

Crematorium
Brüggstrasse 121
2503 Biel/Bienne

Giờ thăm viếng: thứ tư 08.11.2023 – thứ sáu 10.11.2023, 8g – 20g.

Lễ mai táng: thứ hai 13.11.2023, lúc 10g30

Ai Tin ………………………………..