AI TIN

Được tin buồn

Ông Matthêu Maria Đỗ An Tiên
là anh trai của anh Đỗ An Sơn,
chủ tịch đương nhiệm cộng đoàn công giáo Việt nam tại Fribourg

đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 01 năm 2024, tại Việt nam, hưởng thọ 68 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày thứ sáu 26 tháng 01 năm 2024.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng

anh Sơn, các cháu Hương Vy và An Vũ cùng toàn thể tang quyến tại Thụy sĩ và Việt Nam.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn Matthêu Maria sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.

AI TIN ……………………………………