MỤC VỤ THÁNG 05.2018

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ bảy 19.05: Hành hương kính Đức Mẹ La vang, Notre-Dame de Tours (Corcelles-près-Payerne/VD)
  • 14g30 Các hội đoàn đọc kinh
  • 15g30 Rước kiệu
  • 16g00 Thánh lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Thứ sáu ngày 04.05, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 05.05, lúc 19g, nhà AC Nguyễn Thế Tài, Ch. Des Vergers 2 – 1742 Autigny

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ bảy 05.05: Đọc kinh đầu tháng, chầu Thánh thể tại St. Joseph
 • Thứ bảy 19.05: Hành hương kính Đức Mẹ La vang, Notre-Dame de Tours (Corcelles-près-Payerne/VD)
  • 14g30 Các hội đoàn đọc kinh
  • 15g30 Rước kiệu
  • 16g00 Thánh lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

 • ĐT nhà: 021.701 01 65
 • ĐT di động: 079.477 19 34
 • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 12.05: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ lúc 18g30 tại 18, avenue Suisse, Thônex
 • Thứ bảy 19.05: Hành hương kính Đức Mẹ La vang, Notre-Dame de Tours (Corcelles-près-Payerne/VD)
  • 14g30 Các hội đoàn đọc kinh
  • 15g30 Rước kiệu
  • 16g00 Thánh lễ
 • Chúa nhật 27.05: Thánh Lễ lúc 15g tại St- François de Sales


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Thứ bảy 19.05: Hành hương kính Đức Mẹ La vang, Notre-Dame de Tours (Cousset)
  • 14g30 Các hội đoàn đọc kinh
  • 15g30 Rước kiệu
  • 16g00 Thánh lễ

Bài viết về Buổi Tĩnh Tâm: Kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Lòng Chúa Xót Thương (Tác giả: Phạm Quốc Dũng)

Mục vụ tháng 05.2018 …………