Cộng Đoàn Công giáo Fribourg hân hoan Chúc Mừng:

Catherine Cát Tiên, lãnh nhận Bí tích Thêm sức, ngày 21 tháng 04 năm 2018, tại nhà thờ Domdidier.

Amelya Phương Vy, lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy gia nhập Hội thánh công giáo ngày 22 tháng 04 năm 2018, tại nhà nguyện Ste-Ursule (Fribourg).

Elise Hà My, lãnh nhận Bí tích Xưng tội – Rước lễ lần đầu, ngày 29 tháng 04 năm 2018, tại nhà thờ Onnens.

Nicolas Thiên Quốc, lãnh nhận Bí tích Xưng tội – Rước lễ lần đầu, ngày 29 tháng 04 năm 2018, tại nhà thờ Villars-sur-Glâne.

Maria Lina, lãnh nhận Bí tích Xưng tội – Rước lễ lần đầu, ngày 06 tháng 05 năm 2018, tại nhà thờ Attalens.

Chúc Mừng lãnh nhận Bí tích ….