Cộng Đoàn Công giáo Lausanne hân hoan Chúc Mừng:

Nathalie Thảo My
Stéphanie Thảo Nhi
lãnh nhận Bí tích Xưng tội – Rước lễ lần đầu, ngày 27 tháng 05 năm 2018, tại nhà thờ St-André, Lausanne.

Chúc Mừng lãnh nhận Bí tích …..