MỤC VỤ THÁNG 04.2018

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Chúa nhật 08.04, 10g30: Lễ Kính lòng Chúa Thương Xót, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Chúa nhật 22.04, 10g45: Thánh Lễ hàng tháng, St-Ursule

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Thứ sáu ngày 06.04, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 07.04, lúc 19g, nhà chị Phạm Thị Hoa, Rte de Schiffenen 8, 1700 Fribourg

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Chúa nhật 01.04: Thánh lễ Phục Sinh cộng đoàn
  • 14g45 : Đọc kinh
  • 15g15 : Tập hát
  • 16g00: Thánh lễ

Sau Thánh Lễ sẽ có buổi họp bầu Ban Hành Giáo 2018-2020

 • Chúa nhật 08.04, 10g30: Lễ Kính lòng Chúa Thương Xót, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

 • ĐT nhà: 021.701 01 65
 • ĐT di động: 079.477 19 34
 • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Chúa nhật 08.04, 10g30: Lễ Kính lòng Chúa Thương Xót, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Thứ Bảy 14.04: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ lúc 18g30 tại 18, avenue Suisse, Thônex
 • Chúa nhật 22.04: Thánh Lễ lúc 15g tại St- François de Sales


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Chúa nhật 08.04, 10g30: Lễ Kính lòng Chúa Thương Xót, Notre-Dame de Fatima (Orsonnens)
 • Chúa nhật 22.04: Thánh lễ hàng tháng tại Pavillon Notre-Dame Vevey
  • 14h00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
  • 14h30: tập hát.
  • 15h00: Thánh lễ

Sau thánh lễ tiệc trà.

Mục vụ tháng 04.2018 …………