THƯ MỜI

THAM DỰ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

“Con Người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì lạc mất”(Luca 19:10).

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng quý Ông Bà, Chú Bác và Anh Chị Em.

« Thiên Chúa không sai Con Ngài đến để luận phạt thế gian mà để thế gian nhờ Người mà được cứu độ »(Gioan 3,17),.

Để cảm tạ hồng ân Chúa đã ban xuống , và xin lỗi Chúa những khuyết điểm trong mười năm qua .

Vậy chúng con kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng quý Ông Bà, Chú Bác, Anh Chị Em bớt chút thì giờ tới tham dự :

THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG XÓT

Vào ngày CHÚA NHẬT 08. 04. 2018, lúc 10g30.

Tại ĐAN VIỆN THÁNH MẪU FATIMA – ORSONNENS

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn sẽ chầu Mình Thánh Chúa.

trong tâm tình kỷ niệm 10 năm thành lập , chúng con kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà, Chú Bác, và Anh Chị Em ở lại dùng nhẹ bữa cơm trưa ( chú ý không Pique-nique canadien).

Riêng các hội viên LTXC : hôm nay cũng là ngày chúng ta gặp gỡ, xin toàn thể hội viên đáp ứng sự gặp gở đông đủ.

Ban tổ chức chúng con trân trọng kính mời.

Quan Huệ Tiên & Lưu Thị Vinh

Kính Lòng Chúa Thương Xót …….