MỤC VỤ THÁNG 11.2018

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ năm 01.11, 10g45: Lễ Các Thánh nam nữ, Ste-Ursule (Fribourg).
 • Chúa nhật 18.11, 10g45: Thánh Lễ hàng tháng, Ste-Ursule (Fribourg)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Không có chầu mình Thánh Chúa tháng 11.
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 10.11, lúc 19g, nhà chị Phạm Thị Nga (Liễu), Rte de Schiffenen 12, 1700 Fribourg.

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ Bảy 03.11, 15g: Viếng nghĩa trang Montoi
  18g: Fête des Peuples ( Lễ Các Dân Tộc) tại nhà thờ St.Joseph, Cộng Đoàn sẽ đảm nhiệm phần dâng lễ .
 • Chúa Nhật 11.11: Thánh Lễ Cộng Đoàn
  15g15 Tập hát – Xưng tội
  16g00 Thánh Lễ
 • Chúa Nhật 25.11, 9g: Thánh Lễ tại Notre Dame du Valentin (Lausanne).
  Thánh Lễ sẽ bằng tiếng Pháp, nhac thánh ca bằng tiếng Việt, sẽ được phát thanh (radio diffusée) và sẽ do Giáo Đoàn đảm nhận.

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

  • ĐT nhà: 021.701 01 65
  • ĐT di động: 079.477 19 34
  • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 10.11: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ (18 avenue Suisse, 1226 Thônex).
 • Chúa Nhật 18.11: Thánh lễ cộng đoàn tại St-François de Sales
  • 14g – Tập hát
  • 15g00 – Thánh lễ


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Chúa nhật 25.11.2017 tại phòng Pavillon, Notre Dame Vevey (từ 14h00’ đến 17h30’)
   • 14h00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót
   • 14h30: Tập hát
   • 15h00: Thánh lễ

  Sau thánh lễ là tiệc trà.

 

Mục vụ tháng 11.2018 …………