MỤC VỤ THÁNG 12.2018 & 01.2019

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Thứ bảy 08.12, 10g45: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Ste-Ursule (Fribourg).
 • Thứ Bảy 22.12, Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh (Fribourg, Lausanne, Vevey & Genève)
  • Thánh lễ : 16g00, Eglise St-Etienne, Route de l’Eglise 1, 1782 Belfaux
  • Tiệc mừng Giáng Sinh & Văn Nghệ : 18g30 (vào cửa tự do), Salle paroissiale
 • Chúa nhật 20.01.2019, 10g45 :Thánh lễ hàng tháng, Ste-Ursule (Fribourg)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Không có chầu mình Thánh Chúa tháng 12.2018.
 • Thứ sáu ngày 04.01,2019, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 08.12, lúc 19g, nhà A.C Lại Gia Hiển, Champ des Fontaines 26, 1700 Fribourg

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ bảy 01.12, 19g15: Đọc kinh kính Đức Mẹ đầu tháng và Chầu Mình Thánh Chúa tại nhà thờ St.Joseph
 • Chúa Nhật 09.12, 10g30: “Fête Interculturelle” (Lễ Liên Văn Hoá) tại nhà thờ St.Joseph
  Cộng Đoàn sẽ đảm nhiệm buổi cơm “Solidarité”
 • Thứ Bảy 22.12, Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh (Fribourg, Lausanne, Vevey & Genève)
  • Thánh lễ : 16g00, Eglise St-Etienne, Route de l’Eglise 1, 1782 Belfaux
  • Tiệc mừng Giáng Sinh & Văn Nghệ : 18g30 (vào cửa tự do), Salle paroissiale
 • Thứ ba 25.12.2017 : Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh Cộng Đoàn tai Thánh Đường St. Joseph, Lausanne
  • 15g15 :   Tập hát – Xưng tội
  • 16g00 :   Thánh Lễ
  • 18g00 :   Văn nghệ
  • Sau Thánh lễ có liên hoan mừng Lễ Giáng sinh tại Grand salle St-Joseph
 • Thứ Bảy 05.01.2019,19g15: Đọc kinh kính Đức Mẹ đầu tháng và Chầu Mình Thánh Chúa tại nhà thờ St.Joseph
 • Chúa Nhật 13.01.2019, Thánh Lễ Cộng Đoàn tại nhà thờ St.Joseph
  • 14g45  Đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa
  • 15g15  Tập hát – Xưng tội
  • 16g00  Thánh Lễ

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ :

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

  • ĐT nhà: 021.701 01 65
  • ĐT di động: 079.477 19 34
  • Email: thanhtuan.nguyen@epfl.ch


Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 22.12, Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh (Fribourg, Lausanne, Vevey & Genève)
  • Thánh lễ : 16g00, Eglise St-Etienne, Route de l’Eglise 1, 1782 Belfaux
  • Tiệc mừng Giáng Sinh & Văn Nghệ : 18g30 (vào cửa tự do), Salle paroissial
 • Chúa nhật 23.12 : Cộng Đoàn Genève mừng Giáng Sinh tại nhà thờ St-François de Sales 
  • 16g :  Thánh lễ
  • 18g :  Tiệc mừng Giáng Sinh & Văn Nghệ
 • Thứ Bảy 26.01, Tết Kỷ Hợi tại Salle Communale de Bernex
  • 16g : Thánh lễ
  • 18g : Tiệc mừng Tết & Văn Nghệ


Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Thứ Bảy 22.12, Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh Giáo Đoàn Thánh Antôn Quỳnh (Fribourg, Lausanne, Vevey & Genève)
  • Thánh lễ : 16g00, Eglise St-Etienne, Route de l’Eglise 1, 1782 Belfaux
  • Tiệc mừng Giáng Sinh & Văn Nghệ : 18g30 (vào cửa tự do), Salle paroissial
 • Chúa nhật 23.12: Cộng Đoàn Vevey mừng Giáng Sinh  tại Salle St-Jean, Vevey
  • 15h00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
  • 15h30: tập hát.
  • 16h00: Thánh lễ
   Sau thánh lễ là tiệc mừng Giáng Sinh
 • Chúa nhật 27.01: Thánh lễ hàng tháng tại Salle St-Jean, Vevey
  • 14h00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
  • 14h30: tập hát.
  • 15h00: Thánh lễ
   Sau thánh lễ là tiệc trà

Mục vụ tháng 12.18 & 01.19 …