MỤC VỤ THÁNG 02.2020

Mục vụ cộng đoàn Fribourg

 • Chúa nhật 16.02.2020, 10g45 :Thánh lễ hàng tháng, Ste-Ursule (Fribourg)

Sinh hoạt cộng đoàn Fribourg:

Lớp Việt ngữ :

Sáng thứ bảy hàng tuần từ 9g45 đến 11g45, tại Ecole des Rochette, Des Platanes 23-29, 1752 Villars-sur-Glâne

Chầu mình Thánh Chúa:
 • Thứ sáu ngày 07.02, lúc 20g, tại nguyện đường đại học Fribourg
Đọc kinh Hội Phạt Tạ Nữ Vương Gia Đình:
 • Thứ bảy 01.02, lúc 19g, nhà Ô.B Trịnh Ngọc Chí, Rte du Jura 67, 1700 Fribourg

Mục Vụ cộng đoàn Lausanne

 • Thứ Bảy 01.02, Cộng Đoàn Lausanne mừng Xuân Canh Tý tại nhà thờ St-Joseph
  • 14g45 : Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót
  • 15g15 : Tập hát – Xưng tội
  • 16g00 : Thánh Lễ
  • 18g00 : Sau Thánh Lễ, Cộng Đoàn liên hoan mừng Xuân Canh Tý tại phòng họp lớn của nhà xứ St-Joseph

Sinh hoạt cộng đoàn Lausanne:

Lớp Việt Ngữ:

Xin ghi tên với Anh Nguyễn Thanh Tuấn:

 • ĐT nhà: 021.701 01 65
 • ĐT di động: 079.477 19 34
 • Email: thanhtuan.nguyen (@) epfl.ch

Mục Vụ & Sinh hoạt cộng đoàn Genève

 • Thứ Bảy 15.02, 18g30: Đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại Ave Suisse 18, 1226 Thônex
 • Chúa nhật 23.02, 15g: Thánh lễ cộng đoàn tại St-François de Sales, Ave Petit-Senn 16, 1225 Chene-Bourg

Mục Vụ cộng đoàn Vevey

 • Chúa nhật 23.02: Thánh lễ hàng tháng tại St-Jean
  • 14h00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
  • 14h30: tập hát.
  • 15h00: Thánh lễ
Mục vụ tháng 02/2020 …………