[Xem Thánh lễ trực tuyến hàng ngày …]

Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh: đi vào Cuộc Thương Khó với Chúa (Ngày 8: Thứ bảy 11/04)
@Vatican News – Tiếng Việt

Người hướng dẫn: Lm Cao Gia An, SJ
Chương trình được phát mỗi ngày từ Thứ Bảy 04/04 và mỗi ngày trong suốt Tuần Thánh, lúc 16g.

Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh