MỤC VỤ THÁNG 05.2020

Trong bối cảnh dịch virus corona đã trở thành đại dịch, tuân thủ chỉ thị của giáo quyền và chính phủ liên bang. Văn phòng Mục vụ ra quyết định tạm ngưng tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo của Giáo Đoàn.

Kính mời cộng đoàn tham dự các Thánh lễ trực tuyến dưới đây:

Thánh Lễ tiếng Việt – Văn phòng Mục Vụ

Mục vụ tháng 05/2020 …………