AI TIN

Được tin buồn

Trần Thị Bích Nương

là thân mẫu của chị Vũ Lê Minh Phượng

đã tạ thế ngày thứ hai 27.07.2020 tại Sài gòn, Việt nam, hưởng thọ 81 tuổi.

Cộng đoàn Công Giáo Fribourg chân thành phân ưu cùng anh chị Phượng Khải, các cháu Anne và Vincent, cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện xin cho hương hồn của người quá cố thanh thoát mau về bến cõi vĩnh hằng bình yên.

Ai tin ………………………………………..