LỜI KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi :

Anh chị em Công giáo Việt Nam trên toàn Thụy Sĩ.

Thưa anh chị em.

Qua phương tiện truyền thông, chúng ta đều biết rõ, tại Miền Trung Việt Nam từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang liên tiếp chịu thảm cảnh màn trời chiếu đất, do mưa lũ dồn dập, khiến cho Miền Trung gặp phải nhiều thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, vật nuôi, đồng ruộng, lúa má, thủy sản, cây trồng, …

Đứng trước những đau thương của anh chị em Miền Trung đã và đang phải gánh chịu, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai và hăng hái thực thi lòng bác ái, rộng tay, mở lòng quảng đại để nâng đỡ đồng bào Miền Trung, trong giai đoạn khó khăn đầy thử thách này.

Xin các cộng đoàn thu tiền quả trong tháng, dành tất cả giúp nạn nhân BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM.

Mọi đóng góp cứu trợ và giúp đỡ Miền Trung, xin gửi vào

Postkonto:

Vietnamesische Caritasmission

60-426690-1

IBAN CH26 0900 0000 6042 6690-1

4653 Obergösgen

ghi chú/ Zahlungszweck/ Motif versement:

überschwemmungen in Vietnam /

Chân thành cám ơn anh chị em và xin Thiên Chúa bù trả nghĩa cử bác ái, quảng đại của anh chị em.

Obergösgen 18.10.2020

Lm. Giuse Phạm Minh Văn

Kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền trung