AI TIN

Được tin buồn

Cụ Bà Maria Đặng Thị Ứng,

Đã được Chúa gọi về ngày thứ tư 21.10.2020, tại tư gia, Givisiez, Thụy sĩ, hưởng thọ 93 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Chapelle mortuaire, Eglise St-Laurent, Givisiez.

Cầu nguyện cho linh hồn Maria vào ngày thứ năm 22.10.2020 lúc 19g tại Thánh đường St-Laurent, Givisiez.

Thánh lễ an táng được cử hành vào ngày thứ bảy 24.10.2020 lúc 9g30 tại Thánh đường St-Laurent, Givisiez.

Do tình hình đại dịch Covid-19, buổi cầu nguyện và Thánh lễ an táng phải được tuân theo qui định hiện hành về giữ khoảng cách xã hội và người tham gia sẽ phải đeo khẩu trang.

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Fribourg hiệp thông và thành kính phân ưu với gia đình các anh chị:

  • Võ Hùng Sơn – Kim Thủy và các con Yến – Tâm
  • Võ Hùng Lâm, vợ và các con
  • Võ Hùng Hải, vợ và các con
  • Võ Thị Thanh Hà và các con

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót dẫn đưa linh hồn Maria sớm được về hưởng vinh phúc ngàn thu bên thánh nhan Ngài.

——————————————-

Ai tin ………………………………………..