AI TIN

Được tin buồn

Cụ Bà Maria Trần Thị Cát

thân mẫu của chị Nguyễn Thị Phương Châm,

đã được Chúa gọi về ngày 06 tháng 11 năm 2022, tại Sydney, Australie, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng chị Phương Châm và hai cháu Hoàng Thảo-Hans, cùng toàn thể tang quyến tại Việt Nam và Úc.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn Maria sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.

Ai tin ……………………………………