AI TIN

Được tin buồn

Cụ Bà Rosa Đinh Thị Lụa

thân mẫu của anh Trần Ngọc Khánh,

đã được Chúa gọi về ngày 18 tháng 12 năm 2022, tại Nha Trang, Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng anh Ngọc Khánh, cùng toàn thể tang quyến tại Việt Nam.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn cụ Rosa sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.


Ai tin ………………………………………..