AI TIN

Được tin buồn

Cụ Maria Vũ Thị Kim Hãnh
là thân mẫu của chị Nguyễn Thị Mỹ Dung,

đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Việt nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày thứ hai 04 tháng 03 năm 2024.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng chị Mỹ Dung, cháu Thiên và toàn thể tang quyến tại Việt Nam.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn Maria sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.

AI TIN ……………………………………