AI TIN

Được tin buồn

Cụ bà TUY-NGUYEN Thi Moeung

đã qua đời ngày 15 tháng 04 năm 2024, tại Fribourg, hưởng thọ 84 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng gia đình các anh chị: Tuy Tân, Tuy Hương, Tuy Ban, Tuy Nga, Tuy Nô và Tuy Sóc, gia đình ông bà Yom Lieng và anh chị Yom Chan và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót an ủi, nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này và dẫn đưa linh hồn Cụ Moeung sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên Thánh nhan Ngài.

Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cụ Moeung vào ngày thứ tư 17 tháng 04 năm 2024, lúc 18g tại nhà thờ St-Pierre, Fribourg
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày thứ năm 18 tháng 04 năm 2024, lúc 9g30 tại nhà thờ St-Pierre, Fribourg.

AI TIN ………………………………….