AI TIN

Cộng đoàn Công giáo Việt nam tại Fribourg vô cùng thương tiếc sự ra đi của

Cụ Ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH

là thân phụ của BS Nguyễn Quan Vinh, anh Nguyễn Hùng Uy, chị Trịnh Kim Phụng (Thụy sĩ)

đã từ trần ngày thứ ba 07.05.2024, tại Việt nam, hưởng thọ 91 tuổi.

Cộng đoàn công giáo Fribourg thành kính phân ưu cùng gia đình BS Vinh Diệp, gia đình anh chị Uy Nga và gia đình anh chị Phú Kim, cùng toàn thể tang quyến tại Việt nam.

Nguyện xin cho hương hồn của người quá cố thanh thoát mau về bến cõi vĩnh hằng bình yên.

Ai tin ……………………………………