AI TIN

Được tin buồn

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Đại,

đã được Chúa thương gọi về ngày thứ sáu 03.05.2024, tại Fribourg, hưởng thọ 86 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng gia đình các anh chị: Nguyễn Văn Tá, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Văn Binh, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Kim Sa, Nguyễn Thérésa và toàn thể thân bằng quyến thuộc tại Thụy sĩ, Pháp, Việt nam, …

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót dẫn đưa linh hồn Phêrô sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên thánh nhan Ngài.

  • Thánh lễ cầu hồn: thứ ba 07.05.2024, lúc 18g
  • Thánh lễ an táng và tiễn biệt: thứ tư 08.05.2024, lúc 10g

Địa điểm: nhà thờ St-Paul (Schoenberg), Fribourg

Ai tin ……………………………………..