PHÂN ƯU

Được tin buồn

Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÁM

là thân mẫu của chị Nguyễn Thị Hạnh, nhạc mẫu của anh Nguyễn Quang Thông

đã từ trần ngày thứ tư 15.05.2024, tại Việt nam, hưởng thọ 82 tuổi.

Cộng đoàn công giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu cùng anh chị Thông Hạnh, hai cháu Đào và Tiến, cùng toàn thể tang quyến tại Việt nam.

Nguyện xin cho hương hồn của người quá cố thanh thoát mau về bến cõi vĩnh hằng bình yên.

Phân ưu ……………………………..