AI TIN

Được tin buồn

Cụ Ông Phêrô Tạ Ngọc Trân,

thân phụ của chị Tạ Thị Cúc, nhạc phụ của anh Nguyễn Hữu Nghĩa,

đã được Chúa thương gọi về ngày thứ hai 17.06.2024, tại Việt Nam, hưởng thọ 99 tuổi.

Trong niềm xác tín vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục Sinh, Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Fribourg thành kính phân ưu với gia đình anh chị Nghĩa & Cúc và các cháu Uyên, Trung và Tín, cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc tại Thụy sĩ, Pháp, Việt nam.

Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót dẫn đưa linh hồn Phêrô sớm về hưởng vinh phúc ngàn thu bên thánh nhan Ngài.

Ai tin ……………………………………..